آدرس: قم- ابتدای اتوبان قم گرمسار- شهرک صنعتی ثامن- کوچه 28 -شرکت پرتو آبی