خط چاپ فرش

دستگاه چاپ فرش مجهز به بلنکت است و عملیات چاپ را به صورت مستقیم بر روی فرش انجام میدهد.

در این دستگاه با استفاده از تکنیکهای پیش پروسس و پس پروسس جوهر به عمق ریشه فرش نفوذ کرده و چاپ همانند فرشهای سنتی بافته شده کاملا در دو طرف دارای چاپ است.

در این دستگاه هدهای کاملا صنعتی قابل تعمیر نصب شده است که این خط را به یک خط کاملا صنعتی با صرفه اقتصادی بالا و هزینه نگهداری پایین تبدیل کرده است.


مشخصات:ا

عرض چاپ: 180،250،320،400 سانتی متر

سرعت چاپ بالا متناسب با تعداد هد

مجهز به سیستم عمق دهنده انحصاری جهت نفوذ بیشتر جوهر

این خط فرش کاملا صنعتی بوده و مناسب با کار در خطوط تولید کارخانجات به صورت کارکرد سه شیفت است.ا